24/02/21  Tin tức - Sự kiện  38
Trường TH Nguyễn Bá Ngọc được tái thành lập vào tháng 7 năm 1994, tách ra từ trường PTCS Thống Nhất. Đến ngày 21 tháng 05 năm 1999 UBND thành phố Pleiku ra Quyết định số 140/1999/QĐ-UB đổi tên trường Tiểu học số 1 Thống Nhất thành trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc như ngày nay
 14/07/17  Hoạt động chuyên môn  238
Kế hoạch tổ chuyên môn tháng 8-2017
 13/07/17  Hoạt động chuyên môn  238
Kế hoạch tổ Vật lý tháng 5-2017